Organizácia festivalu

18.04.2018

Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky má niekoľko etáp, ktorými musí prejsť, kým sa nezačne jeho realizácia. 

1. Prihlasovacia časť zahraničných a slovenských hostí trvá do 15. decembra roku ukončenia predchádzajúceho ročníka

2. Umiestnovanie hostí  a rokovania

3. Potvrdzovanie účastí  hostí

4. Prihlasovacia časť podtatranských účastníkov do 30.marca roku organizovania festivalu

5. Zabezpečovacia etapa

6. Predpropagačná etapa

7. Propagačná etapa

8. Realizácia festivalu podľa programu

9.  Vyhodnotenie festivalu

10. Mediálna správa