O FESTIVALE

Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky (MF DFS KB / IF ChFE CD) vznikol v roku 1997 na podnet súboru Maguráčik z Kežmarku. Pridali sa aj ostatné súbory podtatranského regiónu, ktoré boli naklonené myšlienke neformálneho stretávania sa kolektívov, bez súťažného napätia, v rámci osláv Dňa detí.

Festival má svoje zvláštnosti - niekoľkodňové trvanie, symboliku a umiestnenie, čo robí festival jedinečným a zvláštnym.  

V súčasnosti už 6 dňový festival má priebeh každý deň iný a na inom mieste. Jeho realizácia prebieha v mestách Poprad, Kežmarok a okoli, i v meste Stropkov. Festival spoluorganizujú podtatranské kolektívy, ktoré si pozývajú svojich priateľov - hostí zo Slovenska a zahraničia. Na pamiatku si medzi sebou vymieňajú bábiku - symbol kolektívu a detskej hravosti. Hostia si tento prezent odnášajú na pamiatku domov a podtatranské súbory odovzdávajú svoje prezenty - Krojované bábiky do Múzea v Stropkove. Akt výmeny bábik krojovaných bábik prebieha v Galaprograme v Kežmarku. Festival sa realizuje každoročne, pričom v priemere prichádza na festival 4-6 zahraničných súborov. Počas festivalu sú pre účastníkov pripravené hlavné galaprogramy i výchovné koncerty, pre popularizovanie folklóru medzi deťmi a mládežou. 

Organizátori radi privítajú ďalších účastníkov, s ktorými nadobudne festival originálny ráz, lebo každý ročník festivalu je originálny a famózny.