PRIHLÁŠKA

Prihlásiť na festival

sa môžete podľa týchto krokov:  

1a) Pozrieť podmienky v angličtine (všetky formuláre si najprv stiahnite do počítača)

1b) Pozrieť podmienky v slovenčine (všetky formuláre si najprv stiahnite do počítača)

2a) Vyplniť prihlášku hosťa (registrácia prihlášok do 15.decembra predošlého roku organizovania festivalu. Všetky formuláre si najprv stiahnite do počítača).

2b) Vyplniť prihlášku podtatranského súboru (registrácia do 31.marca v roku organizovania festivalu. Všetky formuláre si najprv stiahnite do počítača))

3. Priložiť kvalitný výber 3ks foto a hudobných nahrávok 

4. Poslať prihlášku (všetky formuláre si najprv stiahnite do počítača)