KONTAKT

Východoslovenské folklórne združenie

Priekopa 15, 060 01 KEŽMAROK

Slovensko

+421 918 433 355, +421 905 398 092

vsfzpp@azet.sk; vsfz.slovakia@gmail.com